Visual Foxpro - foxprofessionals

Foxpro expertise

Op zoek naar (Visual) Foxpro expertise in Belgiƫ? Wij hebben de nodige kennis in huis om:

 

uw bestaande applicaties (gaande van Foxpro 1.0 tot Visual Foxpro 9) te onderhouden en uit te breiden

 

reverse-engineering (analyse + documentatie) te doen van uw bestaande applicaties

 

u te assisteren in migratie naar .Net en SQL

 

data te importeren, exporteren, op integriteit te checken

 

 

 

 

Looking for (Visual) Foxpro expertise in Belgium? We have the knowledge to:

 

maintain and expand your existing applications (Foxpro 1.0 to Visual Foxpro 9)

 

reverse-engineer (analyze + document) your existing applications

 

assist you in migrating to .Net and SQL

 

import, export data and check integrity